My Followers

Saturday, 7 July 2012

माझं प्रेमपत्र...!!!


माझं प्रेमपत्र...!!! 

 प्रयत्न माझा पहिला.... 
नकार मजला देवू नकोस...!!! 
प्रेमपत्र लिहिले मी...
 रागात ते फाडू नकोस...!!! 
पवित्र आहे माझे प्रेम... 
अर्थ वेगळा लावू नकोस...!!! 
उठता बसत आठवण तुझी ती... 
अशी हिरावून घेवू नकोस...!!! 
तुझ्या साठी झालो मी वेडा...
वाटेत मला सोडू नकोस...!!! 
प्रेम पत्र लिहिले मी... 
उत्तर द्यायला विसरू नकोस...!!!
नको ते वैभव, नको तो साज.. फक्त भेटायला ये आज... 
तुझा आणि फक्त तुझाच राज.......!!!  

No comments:

Post a Comment