My Followers

Sunday, 18 August 2013

माझा भीम मला भेटतो बाई ग....!

माझा भीम मला भेटतो बाई ग....!


मले सांगतो काही
मले सांगतो काही
माझा भीम मला भेटतो बाई गा
शेता-शेताच्या पाटात उभा
राबत्या हाताच्या साथीला उभा
मुक्या वासराच्या आसवात बाई
भीम पाहते बाई
शाळे-शाळेच्या दारात उभा
टाक लेखनाच्या श्याहीत उभा
बुका-बुकाच्या राशीत उभा
चिमणी चिमणीच्या वातीत तो उभा
वाती वातीच्या उजेडात उभा ग
बोट लेकराचे हातामधी घेई
त्याले शाळेत नेई
लढ शिकण्यासाठी म्हनतो ग बाई
त्याले शाळेत ने
शिक लढण्यासाठी म्हनतो ग बाई
त्या ग हापिसाच्या उभाबाहेर
त्या ग फॅक्टरीच्या बाहेर उभा
काम हाताला धुंडीत उभा
डोंब भुकेचा घेऊन उभा
कोर-चतकोर धुंडीत उभा
तुझे काम कोनी चोरले गा बाई
मले पुसत राही
मले पुसत राही
तुझ्या उरावर मालकशाही
तिले गाडत का नाही
तिले गाडत का नाही
आई भूमीला म्हनतो ग बाई
नदी काठाने धुंडीत तो आई
पाय ठेवायला जमीन का नाही
वनवास रामाचा सांगत्यात बाई
वनवास रामाचा १४ वर्ष बाई
आमचा वनवास जल्माचा बाई ग
आमचा वनवास जल्माचा बाई ग
त्याचे आहे का कुनाला काही
वो ....भीम गर्जून सांगतो बाई
मागून मिळणार नाही
मागून मिळणार नाही
कसेल त्याचीच होईल भुई
मागून मिळणार नाही
तुडुंब तळ्याच्या बाहेर उभा
सरी सर सर बघित उभा
देणे निसर्गाचे म्हणीत उभा
तहान उरात घेऊन उभा
आग डोळ्यात जाळीत उभा
त्याच्या जीवाची गा होई लाही लाही ग
हुंदकार सांडत राही
हुंदकार सांडत राही
उभी पाणवठ्यावर बामणशाही
तिले गाडत का नाही
तिले गाडत का नाही
अशा या बाबासाहेबांना कुठे ठेवलेले आहे
अशा या बाबासाहेबांना म्हणजेच त्याच्या गोर गरीब माणसाना कुठे ठेवलेले आहे
भीम पुतळ्यात बंद केला बाई
भीम भजनात मंद केला बाई
त्याच्या वै-यानी जेरबंद केला गा
भीम माझा रडितो ग ठायी ठायी ...आसू डोई बडी पायी
वळीव आसवाचे कोसळती बाई ..
अंग अंग अशी चवताळते बाई
भीम बाजारी आनला ग बाई
त्याची जाहिरात झाली ग बाई
सारे खाटिक ग जमले ग बाई गा .....
सुरे सर सरसावले बाई
सहस्त्र रक्तांच्या चिळकांड्या बाई
सा-या आभाळी भिडल्या गा बाई
भीम राजा रे रडू नको बाबा रे रडू नको राजा
वाटे भीमाचे घातले ग बाई
कुनी मतासाठी इकतो गं बाई
कुनी स्वतासाठी इकतो गं बाई
कुनी पदासाठी इकतो गं बाई
कुनी खुर्चीसाठी इकतो गं बाई
भीम राजा रे .....भीम बाबा
भीम पुतळ्यातून बाहेर ये बाबा
भीम भजनातून बाहेर ये बाबा
नवा विचार घेऊन ये बाबा
नवा हत्यार घेऊन ये बाबा
भीम भीम येनार येनार बाई
पन अवतार घेऊन नाय

उद्याचे बाबासाहेब हे आपल्या लढ्यातून आणि चळवळीतून येणार आहेत
आणि म्हणून वाट पाहते आहे माजी आई
वाट पाहते बाई...वाट पाहते बाई....वाट पाहते बाई...!

- संभाजी भगत.....!

Thursday, 15 August 2013

राष्ट्रध्वज......!


राष्ट्रध्वज......! 

प्रबोधनकार ठाकरे यानी २० /०८ /१९४७ नवशक्ती मध्ये लिहलेले पत्र - 
(तिरंगा अधिकृत ध्वज ठरल्यानंतर पाच दिवसांनी लिहलेले पत्र ) - 

"दहा जुलै ला हिंदू महासभेचे काही नेते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना सांताक्रूझ विमानतळावर भेटले, त्यांना दोन भगवे ध्वज भेट दिले, भगवा ध्वजच राष्ट्र ध्वज म्हणून निवडावा, अशी विनंती केली. बाबासाहेब ध्वज समितीत सदस्य होते, बाबासाहेबांनीहि या कल्पनेचा विचार करण्याचे आश्वासन दिले, दिल्लीत येवून भगव्या राष्ट्रध्वजाबाबात समितीला निवेदन द्यावे, असे बाबासाहेबांनी सुचविले होते. प्रत्यक्षात दिल्लीत कुणी गेले नाही. समितीत बाबासाहेबांनी हा विषय मांडला, पण पाठींबा मिळाला नाही. 

भगव्याचा आग्रह करणारे दिल्लीत का गेले नाहीत, प्रश्न उपस्थित करत प्रबोधनकारांनी माशी कुठं शिकली, असा प्रश्न विचारला आहे, 

भेटण्यास आलेल्या शिष्टमंडळास बाबासाहेब म्हणाले, "आपण थोर - थोर प्रातिनिधिक संस्थांची थोर - थोर मंडळी आहात, हे काम माझ्यासारख्या एका महाराच्या पोरावर सोपवणं हा तुमच्या मनाचा थोरपणा आहे. दिल्लीत मला तुमचे भक्कम पाठबळ लाभले तर हे कार्य मला साधेल."

- संदर्भ : डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर, खंड - १०, पाने १७ ते १९, आभार - सकाळ 

संपादन - राज जाधव......!