My Followers

Saturday, 7 July 2012

वेडा चंद्र...!!!

वेडा चंद्र...!!!

कळी उमलण्याची चंद्र वाट पाहत होता...
कळी उमलनारच असा त्याचा विश्वास होता...!!!
कळी उमलण्याच्या प्रतीक्षेत  वेडा चंद्र रात्रभर जागाच होता....   
कळी उमलनारच असा त्याचा विश्वास होता...!!!
पहाट झाली कळी उमलली....
पण...... पण हे पाहण्यास चंद्र कोठे होता ? 


No comments:

Post a Comment