My Followers

Saturday, 13 April 2013

"आंबेडकर"...!"आंबेडकर"...!

पर्यायच नाही...तुला व्हावेच लागेल ‘आंबेडकर’...!

‘आंबेडकर’ यांच्या एवढा मोठा नाहीस झाला....तरी
लहानगा का होईना...आंबेडकरच व्हावे लागेल तुला...!

तुझ्या बापापरी मजूर नाही, वा मास्तरही नाही,
कलेक्टरही नाही, फक्त आंबेडकर होणे आहे तुला...!

म्हणजे सम्यक क्रांतीला...देशात आणणे आहे तुला...!

सर्वांना भीम जयंतीच्या स्नेहांकित लाख लाख शुभेच्छा……. !