My Followers

Thursday, 11 January 2018

पंचनामा पुर्ण...?

पंचनामा पुर्ण...?

दंगलीत कोरेगाव - भीमा, सणसवाडीत 'साडे नऊ' कोटींचे नुकसान...?

चारचाकी - 116, दुचाकी - 95, तीनचाकी - 5, घरे - 18, दुकाने हाॅटेल - 82, गॅरेज - 14 या सर्वांचे मिळुन साडे नऊ कोटी नुकसान झाल्याचा 'नायब तहसिलदार' यांचेकडुन पंचनामा पूर्ण (?) झाला असुन अहवाल राज्यशासनाकडे पाठविणेत येत आहे.
यात अभिवादन करण्यास आलेल्या लोकांचे नुकसान सामील आहे का ? त्यांच्या उध्वस्त वाहनांचे पंचनामे केलेत का ? कोरेगाव - भीमा, सणसवाडीत हल्ल्यात जखमी झालेल्या लोकांची यादी ?

यासाठी 'माहीती अधिकारा'चे अर्ज तयार ठेवा...

खरे तर... अभिवादनास आलेल्या पिडीत लोकांनी 'तक्रारी'च नाहीत नोंदवल्यात...? अभिवादन करण्यास आलेले लोक बाहेरगावचे होते, तेथुन बाहेर पडणे त्यावेळेस गरजेचे होते...

तरीही... बांधवांनो तक्रारी नोंदवा, तुमच्या स्थानिक पोलिस स्टेशनला नोंदवा... तुमच्या गाड्यांना विमा असला तरीही त्यांना एफआयआर लागतेच, नुकसान भरपाईसाठी तुमचे ही पंचनामे हवेत... तक्रार दाखल करण्यासाठी अडचण येत असेल तर माझ्याशी संपर्क साधा...

तुम्ही पिडीत असुन तक्रारी न नोंदवता, रस्त्यावर उतरुन निषेध नोंदवलात, परिणामी तीथे ही तुम्हीच दोषी झालात...

मोठ्या फुशारकीने म्हणता, "कायदा आमच्या बापाचा", पण वापरायचा कोणी ?

नुकसान दोन्ही बाजुचे झालेय ? पण केलेय कोणी ? याचे सुञधार कोण ? याचा पुराव्यानिशी शोध घेऊन दोषींना तुरुंगात डांबुन त्यांच्या मिळकतीमधुन नुकसान भरपाई वसुल करुन घ्यावी...

- अॅड. राज जाधव, पुणे...!

No comments:

Post a Comment