My Followers

Saturday, 23 January 2016

वाह्ह रे दुटप्पी फुरोगामी...

वाह्ह रे दुटप्पी फुरोगामी...

यांना हिंदू मुस्लिम एकता हवीय, 
यांना सर्वधर्म समभाव हवाय, 

यांना स्वच्छ भारत हवाय, 
यांना भ्रष्टाचारातुन मुक्तता हवीय, 

आरक्षणमुक्त भारत हवाय, 
यांना गांधी हवाय, नेहरु हवाय, 

भगतसिंह, आझाद, बोस, सर्व चालतील, 
वंदे मांतरम चालेल, जनगणमण तर सक्तीचेच, 

यांना गुलामअली चालेल, राहतफतेहअली चालेल,
मार्क्स चालेल, लिंकन चालेल,

यांना दामीनी, अखलाक, सोहराबुद्दीन चालेल,
यांना दादा, दीदी, आयला मायला...
एक्सवायझेड सर्व चालेल....

शेवटी..."फुले-शाहु-आंबेडकर" ही चालतील... 
पण...प्रतिमेतले, पुतळ्यातले, स्मारकातले....


यांना....

नकोय....तो फक्त आंबेडकरवाद....
नकोयेत... ते फक्त आंबेडकरवादी....

- अॅड. राज जाधव, पुणे...!

No comments:

Post a Comment